Monitorowanie urządzeń produkcyjnych

 

Monitorowanie produkcji jest pierwszym krokiem w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnego stanu linii produkcyjnej, określania przyczyn przestojów, niskiej wydajności i rozpoczęcia procesów optymalizacji w celu poprawy ogólnej skuteczności urządzeń.

Dostarczamy moduły monitorowania produkcji, aby pokazać rzeczywisty stan wykorzystania linii produkcyjnej, w oparciu o najlepsze praktyki wskazać drogę do optymalizacji i zwiększenia wydajności przy jednoczesny obniżeniu kosztów.